VK S51

VK S51 nicht fahrbereit Preis VB ( 0152020 90100