Gü., 3-R-Whg.,

Gü., 3-R-Whg., 1 OG, 78qm, KM 430 € + NK u. Kaution, 038457/22129