4 Sommerreifen

4 Sommerreifen Continental DOT CN 40 A1 VB 0517, 225/50, R17V, 20000km, VHB 038825 22624